Organisaatiomuutokset Ojala Groupissa

21.09.2015

Petri Virtanen on nimitetty Ojala Groupin toimitusjohtajaksi alkaen 21/09/2015.

Petri vastaa toimitusjohtajana emoyhtiöstä ja tytäryhtiöistä. Hänelle raportoivat kunkin yhtiön General Managerit ja tukitoimintojen vetäjät. Petri vastaa toimitusjohtajan tehtävien ohella koko konsernin myynti ja markkinointi toimista. Hänen toimipaikkansa toistaisesti tulee olemaan Krivanin tehdas Slovakiassa.

Petri raportoi vastuualueistaan yhtiön hallituksen puheenjohtajalle Teijo Hildénille.

Seppo Heikkilä keskittyy jatkossa yhtiössä hallitustyöhön ja hallituksessa päätettyihin erillisprojekteihin.

Marko Niskanen on nimitetty oman toimensa ohella, hankintapäällikkö, Krivanin tehtaan General Manageriksi alkaen 01.10.2015. Markon pääasiallinen toimipaikka jatkossa on Krivanin tehdas Slovakiassa.