Ohjaavat periaatteemme

  • Vastuullinen yrityskansalaisuus on menestyksekkään yritystoiminnan elinehto
  • Ojala Group on sitoutunut turvaamaan puhtaan ja turvallisen työympäristön ja minimoimaan kaikki työntekijöihin ja ympäristöön kohdistuvat riskitekijät