Oikeudenmukainen työyhteisö

  • Ojala Group kunnioittaa ja edistää ihmisoikeuksia
  • Sanoudumme irti lapsi- tai pakkotyövoiman käytöstä
  • Takaamme turvalliset työolosuhteet
  • Emme syrji rekrytoinnissa emmekä työsuhdekäytänteissä; tarjoamme työympäristön, missä kaikkia yksilöitä kohdellaan kunniottaen ja arvostaen.
  • Noudatamme paikallisia työaika- ja kompensaatiolakeja