Ympäristö

  • Olemme Ojala Groupissa sitoutuneet vähentämään energian käyttöä, valmistusprosessiemme ympäristövaikutuksia ja jätepäästöjä
  • Kehitämme tuotantoprosessejamme tavoitteenamme romun ja jätteen vähentäminen. Kaikki mahdollinen romu ja jäte kierrätetään.
  • Ojala Group noudattaa asiaankuuluvia lakeja, sääntöjä ja säädöksiä (esim. RoHS, REACH ympäristödirektiivit, EHS, ympäristölupa)
  • Eurooppalaiset tehtaamme ovat ISO 14001-sertifioituja